2017 оны 09 сарын 19 01:01 минут.
“СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ”-ИЙГ СУРТАЛЧЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
2016-03-16 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн ажилтнууд Боржигиний “СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ”-ийг өвлөн уламжлагчдыг  бүртгэн, баримтжуулж, тэдгээрийн урын санд байгаа бүтээлүүдийг нээн, илрүүлж, богино хэмжээний “БАРИМТАТ КИНО”  хийн, түүгээрээ дамжуулан “СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ”-ийг сурталчлах ажлыг зохион байгууллаа. Уг киног 2015.03.04,06-ий өдрүүдэд Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь сумын ЕБС-ийн IX-XII ангийн 168 сурагч, Баянтал сумын VII-IX ангийн

Музейн албан хаагчдын 5.6.7-р саруудын ажлын тайланг дүгнэн ур чадвар урамшуулал олгов.
6 өдөр-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

Музейн нийт албан хаагчдад 5.6.7-р саруудын ажлын тайланг дүгнэн гүйцэтгэсэн ажлын үзүүлэлтийг харгалзан ур чадварын нэмэгдлийг

Музейн байгууллагад харуулын ажилд Д.Цогхүүг томилов
2017-09-04 / Сэтгэгдэлгүй

2017.07.25-2017.08.01-ны хооронд Харуулын ажлын байрны зарын дагуу иргэдээс сонгон шалгаруулалт явуулж 2017.07.31-2017.08.01 -ны өдөр ярилцлага авч Д.Цогхүүг