2018 оны 09 сарын 23 16:50 минут.

2018 оны 03 сарын орлогын мэдээ

 

2018 оны 1-р улирлын байдлаар 96000 төгрөгний орлого орсон байна.

2018 оны орлогын тайлан

 

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 53
3 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл
2017 оны Санхүүгийн тайлан

Сэтгэгдэлгүй