2018 оны 04 сарын 26 13:30 минут.

Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтны мэдээлэл

Музейн байгууллагын Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ганцэцэг .Утас 90094101 Утас: 70543539

АЛБАН ТУШААЛ: НЯГТЛАН БОДОГЧ

 

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 67
11 дүгээр сарын худалдан авахтай холбоотой Гүйлгээ
Соёлын тухай хууль

Сэтгэгдэлгүй