2018 оны 10 сарын 21 06:14 минут.

11 Дүгээр сарын Касс харилцахын журнал

2017 оны 1-11 сарын төсвийн гүйцэтгэл 82410,0 санхүүжилт авч 77228,7 гүйцэтгэл гарч 5181,3 төгрөгний үлдэгдэлтэйгээр ажиллаж байна. 2400,0 төгрөг 11 дүгээр сард нэмж санхүүжсан. Ажилчдад олгох нэг удаагийн тэтгэмж зардал юм. Тогтмол зардал болон хангамжийн зардал өргүй гарч байна.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 82
11 Дүгээр сарын Захирлын Тушаал
10 дугаар сарын Касс харилцахын журнал

Сэтгэгдэлгүй