2018 оны 10 сарын 21 05:37 минут.

Албан хаагчдад 7,8,9 сарын ажлын бүтээмжийг үнэлэн Ур чадвар олгож ажиллаа.

2017 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр Захирлын тушаал А/31 Ур чадвар олгох тухай

Тушаалын дагуу Т.Болдбаатар / ЭША / Х.Буянтогтох /тайлбарлагч, бичиг хэрэг/ Г.Ганцэцэг /нягтлан бодогч/ Д.Эрдэнэцэцэг /нярав/ нарт 7,8,9 саруудын ажлын бүтээмжийг үнэлэн ур чадвар олголоо.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 73
11 Дүгээр сарын орлого
10 дугаар сарын Захирлын Тушаал

Сэтгэгдэлгүй