2018 оны 01 сарын 21 18:14 минут.

11 Дүгээр сарын орлого

11 дүгээр сарын орлого нийт 137000 төгрөг оров. Хүүхэд 122 Том хүн  76 хүн үзэв.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 7
11 дүгээр сарын Төсвийн гүйцэтгэл
Албан хаагчдад 7,8,9 сарын ажлын бүтээмжийг үнэлэн Ур чадвар олгож ажиллаа.

Сэтгэгдэлгүй