2018 оны 09 сарын 23 16:48 минут.

Зүүн Чойр хийдийн байшин, гэрийн буурь тоолох

2017 оны 09 дүгээр сарын 27-28-ны өдрүүдэд Зүүн Чойр хийдийн байшин, гэрийн буурь тоолох, мөн Дагвасүндэл, Цагаан дарь эх бурхадын өмнө анхааруулгын самбар хийж, эргэн тойрныг тохижуулах ажлуудыг хийсэн.
Зүүн Чойр хийдийн төв дацангаас зүүн тийш Жүдийн худаг хүртэл тоолж 128 гэр, байшингийн буурь тоолж, дөрвөн талд асгасан үнсээр барагцаалан хамрах хүрээг нь тогтоосон. Мөн дацангуудын харалдаа байх 4 худгуудыг олж илрүүлсэн үр дүнтэй ажиллаласан.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 186
Зараагийн зүүн өврийн хүн чулуу-г эргэх хамгаалах ажил
Соёлын биет бус өв өвлөн уламжлагчдаа алдаршуулахуй

Сэтгэгдэлгүй