2018 оны 02 сарын 19 23:55 минут.

Зараагийн зүүн өврийн хүн чулуу-г эргэх хамгаалах ажил

2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр , хашаанд уясан хадгийг авч, эргэн тойронд цэвэрлэгээ хийсэн.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 37
Цагаан дарь эх бурхан, Дагвасүндэл бурханы өмнө тэмдэгжүүлэлт
Зүүн Чойр хийдийн байшин, гэрийн буурь тоолох

Сэтгэгдэлгүй