2017 оны 10 сарын 17 17:15 минут.

Цагаан дарь эх бурхан, Дагвасүндэл бурханы өмнө тэмдэгжүүлэлт

Тус музейн нь соёл урлагийг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд анхааруулгын 4 ширхэг самбарыг хийж байрлууллаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 4
БОРЖИГИН УРТЫН ДУУ, МОРИН ХУУРЫН БҮСИЙН УРАЛДААН
“Зараагийн зүүн өврийн хүн чулуу”-г эргэх хамгаалах ажил

Сэтгэгдэлгүй