2018 оны 09 сарын 23 16:53 минут.

Цагаан дарь эх бурхан, Дагвасүндэл бурханы өмнө тэмдэгжүүлэлт

Тус музейн нь соёл урлагийг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд анхааруулгын 4 ширхэг самбарыг хийж байрлууллаа.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 186
БОРЖИГИН УРТЫН ДУУ, МОРИН ХУУРЫН БҮСИЙН УРАЛДААН
Зараагийн зүүн өврийн хүн чулуу-г эргэх хамгаалах ажил

Сэтгэгдэлгүй