2018 оны 09 сарын 23 17:01 минут.

9 дүгээр сарын орлого

Музей үзмэр үзсэн үзэгчдээс нийт 100000 төгрөг орсон байна.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 79
Музейн 7 дугаар сарын “Сарын мэдээ”
9 Дүгээр сарын үйл ажиллагаа.

Сэтгэгдэлгүй