2017 оны 10 сарын 17 17:19 минут.

9 дүгээр сарын орлого

Музей үзмэр үзсэн үзэгчдээс нийт 100000 төгрөг орсон байна.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 8
Музейн 7 дугаар сарын “Сарын мэдээ”
9 Дүгээр сарын үйл ажиллагаа.

Сэтгэгдэлгүй