2018 оны 10 сарын 21 05:39 минут.

Нэмэлт санхүүжилтийн зарцуулалт “9 Дүгээр сар”

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөөс олгож буй 1000000 төгрөг нь: Цагаан дарь эх,  Дагвасүндэл бурханы  самбар, суурь хийх засварт зарцуулж байна.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 100
9 дүгээр сарын Санхүүгийн гүйлгээ
Музейн 8 дугаар сарын “Сарын мэдээ”

Сэтгэгдэлгүй