2018 оны 06 сарын 19 08:54 минут.

“Миний мэдэх – Говьсүмбэр” хэлэлцүүлэг

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр “Миний мэдэх – Говьсүмбэр” хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Аймгийн ЗД-ын Тамгын газрын дарга, БСУГ-ын дарга, мэргэжилтэн, НБХ-ийн дарга, мэргэжилтэн, сумын НБ мэргэжилтэн багш, судлаачид, ХБИХ-ы тэргүүн, иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн 25 иргэд оролцож Аймгийн түүх соёлын болон байгалийн дурсгал, дурсгалт газрын талаар нэгдсэн нэг тайлбартай боллоо.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 80
“Морь уралдуулах” тэмцээн
“Хөтөч тайлбарлагч бэлдэх” сургалт зохион байгууллаа

Сэтгэгдэлгүй