2018 оны 11 сарын 16 17:54 минут.

Явуулын музейн үйлчилгээ

  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд явуулын музейн үйлчилгээг ДЗОУБ-ын ивээн тэтгэлэгээр ХХҮГ, ГБХЗГ-тай хамтран бэлэгтэй хүргэж ажиллав. Нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй 18 хүүхэд, 30 асран хамгаалагч, зорилтот бүлгийн 37 хүүхэд хамрагдсан байна.
  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 108
БАЗАРЫН БАНЗРАГЧ
“Морь уралдуулах” тэмцээн

Сэтгэгдэлгүй