2017 оны 11 сарын 19 18:17 минут.

Музейн албан хаагчдын 5.6.7-р саруудын ажлын тайланг дүгнэн ур чадвар урамшуулал олгов.

Музейн нийт албан хаагчдад 5.6.7-р саруудын ажлын тайланг дүгнэн гүйцэтгэсэн ажлын үзүүлэлтийг харгалзан ур чадварын нэмэгдлийг олгов.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 17
Музейн байгууллагад харуулын ажилд Д.Цогхүүг томилов
Музейн байгууллагын мэдээлэл болон албан хаагчдын мэдээлэл.

Сэтгэгдэлгүй