2017 оны 09 сарын 19 00:54 минут.

Музейн байгууллагад харуулын ажилд Д.Цогхүүг томилов

2017.07.25-2017.08.01-ны хооронд Харуулын ажлын байрны зарын дагуу иргэдээс сонгон шалгаруулалт явуулж 2017.07.31-2017.08.01 -ны өдөр ярилцлага авч Д.Цогхүүг томилов.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 5
Музейн байгууллагын 2017 оны 08 дугаар сарын “Сарын мэдээ”
Музейн албан хаагчдын 5.6.7-р саруудын ажлын тайланг дүгнэн ур чадвар урамшуулал олгов.

Сэтгэгдэлгүй