2018 оны 01 сарын 21 18:27 минут.

6-р сарын орлогын мэдээ

6 дугаар сард 49000 төгрөгний орлого бүрдүүлэв.Хүүхэд 44 нь хүүхэд 21 нь том хүн үзэв.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 38
6- р сарын 15 нд зохион байгуулсан Хөтөч тайлбарлагч сургалт
Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, байгалийн дурсгал газруудын тайлбар мэдээллийг хийлээ.

Сэтгэгдэлгүй