2018 оны 10 сарын 21 05:54 минут.
Шивээговь сумын орон нутаг судлах танхимыг мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаа
2018-09-10 / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны 09 сарын 05 ны өдөр Шивээговь сумын орон нутаг судлах танхимд Музейн захирал А.Ундармаа, Тайлбарлагч Б.Чойдаш, Бүртгэл мэдээллийн санч Д.Өлзийбаяр, Д.Эрдэнэцэцэг нар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн хамтран ажиллаа.Үүнд: 1. Ерөнхий бүртгэлийн дэвтрийг хэрхэн хөтлөх 2.Үзмэрт хувийн дугаарыг

“Голомт чулуу” үл хөдлөх дурсгалыг шинээр бүртгэлээ
2018-09-10 / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны 09 сарын 05 ны өдөр Говьсүмбэр аймгаас 24 км-н зайд байх үл хөдлөх дурсгал болох “Голомт чулуу”-г бүртгэн баримтжууллаа. 3 хэсэг хуваагдсан тус чулуун дээр 15 ханатай их гэр түүний урд Боржигин байшинг 001мм-н гүнээр