2018 оны 04 сарын 26 13:35 минут.
11 Дүгээр сарын орлого
2017-12-05 / Сэтгэгдэлгүй

11 дүгээр сарын орлого нийт 137000 төгрөг оров. Хүүхэд 122 Том хүн  76 хүн

11 дүгээр сарын Төсвийн гүйцэтгэл
2017-12-05 / Сэтгэгдэлгүй

11 sar