2018 оны 10 сарын 21 05:40 минут.
Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөөс олгосон мөнгө.
2017-11-09 / Сэтгэгдэлгүй

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөөс 794000 төгрөгний санхүүжилт  2017.11.03-ны өдөр зохион байгуулах Боржигин морин хуур, уртын дууны онцлог өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага”Эрдэм шинжилгээний бага хурал, музейн морин хуурын үзэсгэлэн давхар зохион байгуулахад 794000 төгрөг зарцуулж ажиллаа. Үүнд   Цайны зардал                     

10 дугаар сарын орлого
2017-11-09 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн 10 дугаар сарын орлого 65 хүүхэд үзэв.Нийт 32500 төгрөгийн орлого

10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
2017-11-09 / Сэтгэгдэлгүй