2018 оны 09 сарын 23 16:47 минут.
9 Дүгээр сарын үйл ажиллагаа.
2017-10-06 / Сэтгэгдэлгүй

Боржигин өв музейнхэн бид энэ 09 дүгээр сард их ажил амжууллаа. Соёлын биет бус өвийг өвлөгч ахмадуудыг урьж уулзалт, сургалт зохион байгууллаа. Зүүн чойрын хийдийн туурины гэр, байшингийн буурийг тоолж эхэллээ. 4, 5 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлын үеэр явуулын музей, гарын авлагаар 140 хүнд үйлчилсэн. ДЗОУБ-тай хамтарч “Эко аялал”-т