2018 оны 01 сарын 21 18:28 минут.
Музейн байгууллагад харуулын ажилд Д.Цогхүүг томилов
2017-09-04 / Сэтгэгдэлгүй

2017.07.25-2017.08.01-ны хооронд Харуулын ажлын байрны зарын дагуу иргэдээс сонгон шалгаруулалт явуулж 2017.07.31-2017.08.01 -ны өдөр ярилцлага авч Д.Цогхүүг