2018 оны 09 сарын 23 16:50 минут.
9 дүгээр сарын орлого
2017-09-22 / Сэтгэгдэлгүй

Музей үзмэр үзсэн үзэгчдээс нийт 100000 төгрөг орсон

Нэмэлт санхүүжилтийн зарцуулалт “9 Дүгээр сар”
2017-09-22 / Сэтгэгдэлгүй

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөөс олгож буй 1000000 төгрөг нь: Цагаан дарь эх,  Дагвасүндэл бурханы  самбар, суурь хийх засварт зарцуулж

“Хөтөч тайлбарлагч бэлдэх” сургалт зохион байгууллаа
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

БОАЖГ-тай хамтран аймгийн байгууллагуудын Соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд “Хөтөч тайлбарлагч бэлдэх” сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар Хөтөч хүн гэж хэ бэ? Зочдыг хэрхэн дагуулж явах талаар мөн Аймгийн АЖ-ыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд гаргасан ойрын, дундын, холын зайн маршрутын дагуу түүх соёлын дурсгалт газрын тайлбарын тухай мэдээлэл өгөв. Сургалтанд 18 албан