2018 оны 01 сарын 21 18:27 минут.
Зөрчлийн тухай хуулийн сургалт зохион байгууллаа.
2017-08-12 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн ажилтан, албан хаагч нарт 2017 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр аймгийн хууль зүйн хэлтэсээс шинэчлэн батлагдсан Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа. уг сургалтанд 9 албан хаагч оролцож хуулийн анхан шатны мэдлэгтэй

Цагаан дарь эх
2017-08-10 / Сэтгэгдэлгүй

  Цагаан дарь

Гарчиг
2017-08-10 / Сэтгэгдэлгүй

  fsldjf lsdf asdasd asd ajsd

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, байгалийн дурсгал газруудын тайлбар мэдээллийг хийлээ.
2017-08-10 / Сэтгэгдэлгүй

Аймгийн музейгээс Шивээговь сумын төрийн албан хаагч нарт 2017 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдөр Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиар мөн Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрт батлагдсан ойрын, дундын, холын аялалын маршрут дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, байгалийн дурсгалт газруудын талаарх тайлбар мэдээллийг өглөө. Нийт 16 төрийн албан