2017 оны 09 сарын 19 00:51 минут.
Зөрчлийн тухай хуулийн сургалт зохион байгууллаа.
2017-08-12 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн ажилтан, албан хаагч нарт 2017 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдөр аймгийн хууль зүйн хэлтэсээс шинэчлэн батлагдсан Зөрчлийн тухай хуулиар сургалт зохион байгууллаа. уг сургалтанд 9 албан хаагч оролцож хуулийн анхан шатны мэдлэгтэй

Цагаан дарь эх
2017-08-10 / Сэтгэгдэлгүй

  Цагаан дарь