2018 оны 10 сарын 21 05:37 минут.
Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтны мэдээлэл
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн байгууллагын Өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ганцэцэг .Утас 90094101 Утас: 70543539 АЛБАН ТУШААЛ: НЯГТЛАН БОДОГЧ

Санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
2015-06-23 / Сэтгэгдэлгүй

2015 оны эхний хагас жилд нийт 11 өргөдөл хүлээн авсан байна. Үүнд: Ажилд орохыг хүссэн – 3 Ажлаас чөлөөлөгдөхийг хүссэн – 2 Чөлөө хүссэн – 4 Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал хүссэн – 2 Дээрх өргөдлүүдийг цаг тухайд нь шийдвэрлэсэн болно. Санал хүсэлт, гомдол гараагүй байна Санал хүсэлт өргөдөл гомдлыг цахим