2017 оны 11 сарын 19 18:27 минут.
10 дугаар сарын орлого
2017-11-09 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн 10 дугаар сарын орлого 65 хүүхэд үзэв.Нийт 32500 төгрөгийн орлого

10 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэл
2017-11-09 / Сэтгэгдэлгүй

9 дүгээр сарын орлого
2017-09-22 / Сэтгэгдэлгүй

Музей үзмэр үзсэн үзэгчдээс нийт 100000 төгрөг орсон

Нэмэлт санхүүжилтийн зарцуулалт “9 Дүгээр сар”
2017-09-22 / Сэтгэгдэлгүй

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөөс олгож буй 1000000 төгрөг нь: Цагаан дарь эх,  Дагвасүндэл бурханы  самбар, суурь хийх засварт зарцуулж