2018 оны 07 сарын 23 19:07 минут.
2018 оны 06 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл
2 days-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

5 дугаар сарын зарлагын дэлгэрэнгүй
2018-06-05 / Сэтгэгдэлгүй

ЗАРЛАГЫН

2018 оны 05 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл
2018-06-05 / Сэтгэгдэлгүй

Сарын мэдээ

4 дүгээр сарын Худалдан авалт, цалин сан, бусад зардлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
2018-04-30 / Сэтгэгдэлгүй

  2018 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээллий орууллав. гадаа самбар

2018 оны 1-р улирлаар ур чадвар олголоо.
2018-04-23 / Сэтгэгдэлгүй

2018.01.01-2018.03.31-ны 1 улирлын байдлаар ажилчидын ажлын бүтээмжийг үнэллэж, ур чадвар олголоо. Үүнд Г.Баасансүрэн /сан хөмрөгч / Т.Болдбаатар /Эрдэм шинжилгээний ажилтан нарт / цалингийн 15 % 20% -ийн ур чадвар олголоо. Тушаал (6 files

2017 оны аудитын дүгнэлт
2018-04-23 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны аудитын