2017 оны 09 сарын 19 00:59 минут.
6-р сарын орлогын мэдээ
2017-07-05 / Сэтгэгдэлгүй

6 дугаар сард 49000 төгрөгний орлого бүрдүүлэв.Хүүхэд 44 нь хүүхэд 21 нь том хүн

6-р сарын сарын мэдээ
2017-07-05 / Сэтгэгдэлгүй

5-р сарын орлогын мэдээ
2017-06-05 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 5-р сард нийт 18500 төгрөгний орлого оров.Үүнд хүүхэд 25ш Том хүн 6

5-р сарын Төсвийн гүйцэтгэл
2017-06-05 / Сэтгэгдэлгүй

4-р сарын Орлогын мэдээ
2017-05-09 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 4 дүгээр сард нийт 43000 төгрөгний орлогийг бүрдүүдсэн байна. Үүнд Хүүхэд 64 Том хүн 11 үзсэн байна. Мөн 1-3 сард 102000 төгрөгний орлого орж Үүнд:Хүүхэд 126 хүүхэд 40 том хүн