2018 оны 01 сарын 21 18:19 минут.
10 дугаар сарын Касс харилцахын журнал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 10 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл 72946,9 санхүүжилт авч 69629,1 төгрөгний гүйцэтгэл гарч 3330,2 төгрөгний

11 Дүгээр сарын Касс харилцахын журнал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 1-11 сарын төсвийн гүйцэтгэл 82410,0 санхүүжилт авч 77228,7 гүйцэтгэл гарч 5181,3 төгрөгний үлдэгдэлтэйгээр ажиллаж байна. 2400,0 төгрөг 11 дүгээр сард нэмж санхүүжсан. Ажилчдад олгох нэг удаагийн тэтгэмж зардал юм. Тогтмол зардал болон хангамжийн зардал өргүй гарч

11 Дүгээр сарын орлого
2017-12-05 / Сэтгэгдэлгүй

11 дүгээр сарын орлого нийт 137000 төгрөг оров. Хүүхэд 122 Том хүн  76 хүн

11 дүгээр сарын Төсвийн гүйцэтгэл
2017-12-05 / Сэтгэгдэлгүй

11 sar

10 дугаар сарын орлого
2017-11-09 / Сэтгэгдэлгүй

Музейн 10 дугаар сарын орлого 65 хүүхэд үзэв.Нийт 32500 төгрөгийн орлого