2018 оны 04 сарын 26 13:25 минут.
2018 оны 1-р улирлаар ур чадвар олголоо.
3 days-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2018.01.01-2018.03.31-ны 1 улирлын байдлаар ажилчидын ажлын бүтээмжийг үнэллэж, ур чадвар олголоо. Үүнд Г.Баасансүрэн /сан хөмрөгч / Т.Болдбаатар /Эрдэм шинжилгээний ажилтан нарт / цалингийн 15 % 20% -ийн ур чадвар олголоо. Тушаал (6 files

2017 оны аудитын дүгнэлт
3 days-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны аудитын

2017 оны Санхүүгийн тайлан
6 days-н өмнө / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны Санхүүгийн

3 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл
2018-04-03 / Сэтгэгдэлгүй

Сарын мэдээ

2018 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ
2018-02-07 / Сэтгэгдэлгүй

1 сар Мэдэээ гаргах

Тогтмол зардлын мэдээлэл
2018-02-06 / Сэтгэгдэлгүй

ТОГТМОЛ ЗАРДЛЫН