2018 оны 07 сарын 23 19:39 минут.
2018 оны 1-р улирлаар ур чадвар олголоо.
2018-04-23 / Сэтгэгдэлгүй

2018.01.01-2018.03.31-ны 1 улирлын байдлаар ажилчидын ажлын бүтээмжийг үнэллэж, ур чадвар олголоо. Үүнд Г.Баасансүрэн /сан хөмрөгч / Т.Болдбаатар /Эрдэм шинжилгээний ажилтан нарт / цалингийн 15 % 20% -ийн ур чадвар олголоо. Тушаал (6 files

2017 оны аудитын дүгнэлт
2018-04-23 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны аудитын

2017 оны Санхүүгийн тайлан
2018-04-20 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны Санхүүгийн

2018 оны 03 сарын орлогын мэдээ
2018-04-03 / Сэтгэгдэлгүй

  2018 оны 1-р улирлын байдлаар 96000 төгрөгний орлого орсон байна. 2018 оны орлогын тайлан

3 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл
2018-04-03 / Сэтгэгдэлгүй

Сарын мэдээ

Ажлын байран дээрхи дасгал хөдөлгөөний сургалт
2018-03-15 / Сэтгэгдэлгүй

Эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс ажлын байр нь дээрхи дасгал хөдөлгөөнийг зааж сургалт