2017 оны 10 сарын 17 17:23 минут.
Нэмэлт санхүүжилтийн зарцуулалт “9 Дүгээр сар”
2017-09-22 / Сэтгэгдэлгүй

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөөс олгож буй 1000000 төгрөг нь: Цагаан дарь эх,  Дагвасүндэл бурханы  самбар, суурь хийх засварт зарцуулж

“Хөтөч тайлбарлагч бэлдэх” сургалт зохион байгууллаа
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

БОАЖГ-тай хамтран аймгийн байгууллагуудын Соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд “Хөтөч тайлбарлагч бэлдэх” сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар Хөтөч хүн гэж хэ бэ? Зочдыг хэрхэн дагуулж явах талаар мөн Аймгийн АЖ-ыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд гаргасан ойрын, дундын, холын зайн маршрутын дагуу түүх соёлын дурсгалт газрын тайлбарын тухай мэдээлэл өгөв. Сургалтанд 18 албан

“Миний мэдэх – Говьсүмбэр” хэлэлцүүлэг
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр “Миний мэдэх – Говьсүмбэр” хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Аймгийн ЗД-ын Тамгын газрын дарга, БСУГ-ын дарга, мэргэжилтэн, НБХ-ийн дарга, мэргэжилтэн, сумын НБ мэргэжилтэн багш, судлаачид, ХБИХ-ы тэргүүн, иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн 25 иргэд оролцож Аймгийн түүх соёлын болон байгалийн дурсгал, дурсгалт газрын талаар нэгдсэн нэг

“Морь уралдуулах” тэмцээн
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

Залуу музейчид клубын 24 гишүүдийн дунд үндэсний шагайн тоглоомын “Морь уралдуулах” тэмцээн зохион