2018 оны 01 сарын 21 18:16 минут.
10 дугаар сарын Касс харилцахын журнал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 10 дугаар сарын Төсвийн гүйцэтгэл 72946,9 санхүүжилт авч 69629,1 төгрөгний гүйцэтгэл гарч 3330,2 төгрөгний

11 Дүгээр сарын Касс харилцахын журнал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 1-11 сарын төсвийн гүйцэтгэл 82410,0 санхүүжилт авч 77228,7 гүйцэтгэл гарч 5181,3 төгрөгний үлдэгдэлтэйгээр ажиллаж байна. 2400,0 төгрөг 11 дүгээр сард нэмж санхүүжсан. Ажилчдад олгох нэг удаагийн тэтгэмж зардал юм. Тогтмол зардал болон хангамжийн зардал өргүй гарч

11 Дүгээр сарын Захирлын Тушаал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

Худалдах, Худалдан авах гэрээ байгууллаа.
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 08 дугаар сараас эхлэн харилцагч байгууллагуудтай Худалдах, Худалдан авах гэрээг

10 дугаар сарын Захирлын Тушаал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй