2018 оны 09 сарын 23 16:49 минут.
Говьсүмбэр аймгийн Боржигин өв музейн сан хөмрөгч Г.Баасансүрэн музейн ажилтнуудыг тайлбарт бэлтгэх, чадваржуулах дотоод сургалтыг явууллаа
2018-09-11 / Сэтгэгдэлгүй

Боржигин өв музейн сан хөмрөгч Г.Баасансүрэн 2018 оны 09 сарын 11-нд музейн ажилтнуудад тайлбар хийх арга зүйн талаар дотоод сургалтыг музейн дөрвөн танхимд зохион байгууллаа. Хүндэтгэлийн танхим, Боржигин танхим, Угсаатны танхим, Байгалийн танхимуудад үзмэрийн ерөнхий тайлбарыг хийж, тайлбар хийх ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Аймгийн музейд 10 аад жил

Шивээговь сумын орон нутаг судлах танхимыг мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаа
2018-09-10 / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны 09 сарын 05 ны өдөр Шивээговь сумын орон нутаг судлах танхимд Музейн захирал А.Ундармаа, Тайлбарлагч Б.Чойдаш, Бүртгэл мэдээллийн санч Д.Өлзийбаяр, Д.Эрдэнэцэцэг нар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн хамтран ажиллаа.Үүнд: 1. Ерөнхий бүртгэлийн дэвтрийг хэрхэн хөтлөх 2.Үзмэрт хувийн дугаарыг

“Голомт чулуу” үл хөдлөх дурсгалыг шинээр бүртгэлээ
2018-09-10 / Сэтгэгдэлгүй

2018 оны 09 сарын 05 ны өдөр Говьсүмбэр аймгаас 24 км-н зайд байх үл хөдлөх дурсгал болох “Голомт чулуу”-г бүртгэн баримтжууллаа. 3 хэсэг хуваагдсан тус чулуун дээр 15 ханатай их гэр түүний урд Боржигин байшинг 001мм-н гүнээр

Хүний нөөцийн мэдээлэл
2018-09-07 / Сэтгэгдэлгүй

Худалдан авалт
2018-09-06 / Сэтгэгдэлгүй

Зарлага
2018-09-06 / Сэтгэгдэлгүй