2018 оны 10 сарын 21 05:38 минут.
Худалдан авалт
2018-09-06 / Сэтгэгдэлгүй

Зарлага
2018-09-06 / Сэтгэгдэлгүй

4 дүгээр сарын Худалдан авалт, цалин сан, бусад зардлын дэлгэрэнгүй мэдээлэл.
2018-04-30 / Сэтгэгдэлгүй

  2018 оны 04 дүгээр сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээллий орууллав. гадаа самбар

Худалдах, Худалдан авах гэрээ байгууллаа.
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 08 дугаар сараас эхлэн харилцагч байгууллагуудтай Худалдах, Худалдан авах гэрээг

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөөс олгосон мөнгө.
2017-11-09 / Сэтгэгдэлгүй

Соёл урлагийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрөөс 794000 төгрөгний санхүүжилт  2017.11.03-ны өдөр зохион байгуулах Боржигин морин хуур, уртын дууны онцлог өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага”Эрдэм шинжилгээний бага хурал, музейн морин хуурын үзэсгэлэн давхар зохион байгуулахад 794000 төгрөг зарцуулж ажиллаа. Үүнд   Цайны зардал                     

2017-03-13 / Сэтгэгдэлгүй

2016 онд Орон нутгийн хөгжил сангаас 699000 мянган төгрөгийн үзмэрийн бичлэг суулгах Ver Box 3 ширхэг, Ухаалаг утас  Sansung 3 S-3 тус тус худалдаж авсан. Мөн өөрийн төсвийн хөрөнгөөр НББ-ийн  500000 мянган төгрөгийн үнэтэй Санхүүгийн программ худалдаж