2017 оны 12 сарын 15 10:38 минут.
Зүүн Чойр хийдийн байшин, гэрийн буурь тоолох
2017-10-13 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 09 дүгээр сарын 27-28-ны өдрүүдэд Зүүн Чойр хийдийн байшин, гэрийн буурь тоолох, мөн Дагвасүндэл, Цагаан дарь эх бурхадын өмнө анхааруулгын самбар хийж, эргэн тойрныг тохижуулах ажлуудыг хийсэн. Зүүн Чойр хийдийн төв дацангаас зүүн тийш Жүдийн худаг хүртэл тоолж 128 гэр, байшингийн буурь тоолж, дөрвөн талд асгасан үнсээр барагцаалан

Зараагийн зүүн өврийн хүн чулуу-г эргэх хамгаалах ажил
2017-10-13 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр , хашаанд уясан хадгийг авч, эргэн тойронд цэвэрлэгээ

Цагаан дарь эх бурхан, Дагвасүндэл бурханы өмнө тэмдэгжүүлэлт
2017-10-11 / Сэтгэгдэлгүй

Тус музейн нь соёл урлагийг хөгжүүлэх аймгийн дэд хөтөлбөрийн хүрээнд анхааруулгын 4 ширхэг самбарыг хийж

9 Дүгээр сарын үйл ажиллагаа.
2017-10-06 / Сэтгэгдэлгүй

Боржигин өв музейнхэн бид энэ 09 дүгээр сард их ажил амжууллаа. Соёлын биет бус өвийг өвлөгч ахмадуудыг урьж уулзалт, сургалт зохион байгууллаа. Зүүн чойрын хийдийн туурины гэр, байшингийн буурийг тоолж эхэллээ. 4, 5 дугаар багийн иргэдийн нийтийн хурлын үеэр явуулын музей, гарын авлагаар 140 хүнд үйлчилсэн. ДЗОУБ-тай хамтарч “Эко аялал”-т

“Хөтөч тайлбарлагч бэлдэх” сургалт зохион байгууллаа
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

БОАЖГ-тай хамтран аймгийн байгууллагуудын Соёлын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд “Хөтөч тайлбарлагч бэлдэх” сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар Хөтөч хүн гэж хэ бэ? Зочдыг хэрхэн дагуулж явах талаар мөн Аймгийн АЖ-ыг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд гаргасан ойрын, дундын, холын зайн маршрутын дагуу түүх соёлын дурсгалт газрын тайлбарын тухай мэдээлэл өгөв. Сургалтанд 18 албан

“Миний мэдэх – Говьсүмбэр” хэлэлцүүлэг
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр “Миний мэдэх – Говьсүмбэр” хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Аймгийн ЗД-ын Тамгын газрын дарга, БСУГ-ын дарга, мэргэжилтэн, НБХ-ийн дарга, мэргэжилтэн, сумын НБ мэргэжилтэн багш, судлаачид, ХБИХ-ы тэргүүн, иргэдийн төлөөллөөс бүрдсэн 25 иргэд оролцож Аймгийн түүх соёлын болон байгалийн дурсгал, дурсгалт газрын талаар нэгдсэн нэг