2017 оны 10 сарын 17 17:23 минут.
“Морь уралдуулах” тэмцээн
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

Залуу музейчид клубын 24 гишүүдийн дунд үндэсний шагайн тоглоомын “Морь уралдуулах” тэмцээн зохион

Явуулын музейн үйлчилгээ
2017-09-20 / Сэтгэгдэлгүй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй болон зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд явуулын музейн үйлчилгээг ДЗОУБ-ын ивээн тэтгэлэгээр ХХҮГ, ГБХЗГ-тай хамтран бэлэгтэй хүргэж ажиллав. Нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй 18 хүүхэд, 30 асран хамгаалагч, зорилтот бүлгийн 37 хүүхэд хамрагдсан

6- р сарын 15 нд зохион байгуулсан Хөтөч тайлбарлагч сургалт
2017-06-16 / Сэтгэгдэлгүй

Байгаль орчин аялал  жуучлалын газартай хамтран зохион байгуулсан “Хөтөч тайлбарлагч”-ийн сургалт анд 20 гаруй байгууллагын төлөөлөл

зохистой хөдөлмөр-2017
2017-05-31 / Сэтгэгдэлгүй

Говьсүмбэр аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас “зохистой хөдөлмөр-2017” сарын аяны хүрээнд зохион байгуулсан бүх нийтийн цэвэрлэгээнд хариуцсан газраа цэвэрлэж

“Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг угтан Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай хамтарч ажилалаа
2017-05-31 / Сэтгэгдэлгүй

“Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг угтан Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй 18 хүүхэд 30 иргэн болон зорилтот бүлгийн 37 хүүхэд багачуудад зөөврийн музей буюу VR BOX-р музейг үзүүлж