2017 оны 09 сарын 19 01:02 минут.
Музейн байгууллагад харуулын ажилд Д.Цогхүүг томилов
2017-09-04 / Сэтгэгдэлгүй

2017.07.25-2017.08.01-ны хооронд Харуулын ажлын байрны зарын дагуу иргэдээс сонгон шалгаруулалт явуулж 2017.07.31-2017.08.01 -ны өдөр ярилцлага авч Д.Цогхүүг

4-р сарын тушаал шийдвэр
2017-04-25 / Сэтгэгдэлгүй