2018 оны 01 сарын 21 18:22 минут.
11 Дүгээр сарын Захирлын Тушаал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

10 дугаар сарын Захирлын Тушаал
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

Албан хаагчдад 7,8,9 сарын ажлын бүтээмжийг үнэлэн Ур чадвар олгож ажиллаа.
2017-12-07 / Сэтгэгдэлгүй

2017 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр Захирлын тушаал А/31 Ур чадвар олгох тухай Тушаалын дагуу Т.Болдбаатар / ЭША / Х.Буянтогтох /тайлбарлагч, бичиг хэрэг/ Г.Ганцэцэг /нягтлан бодогч/ Д.Эрдэнэцэцэг /нярав/ нарт 7,8,9 саруудын ажлын бүтээмжийг үнэлэн ур чадвар