2018 оны 12 сарын 05 19:06 минут.

Монголын үндэсний музейд “Мэргэжил арга зүй”-н сургалтанд хамрагдлаа

2018 оны 09 13, 14-ны өдрүүдэд Монголын үндэсний музей дээр “Мэргэжил арга зүй”-н сургалтанд байгууллагын бүх ажилчид хамрагдлаа. Музейн мэргэжил арга зүйн төвийн дарга Д.Бумаа, музейн арга зүйч Д.Эрдмаа, музейн арга зүйч Д.Мөнхтогоо нар хаяг тайлбар, музейн менежмент, үзүүллэг дэглэлт, боловсролын ажил сэдвүүдээр илтгэл тавьж манай ажилчдад үнэтэй мэдлэг мэдээллийг өглөө. Мөн музейн ахлах тайлбарлагч Мөнхбаяр музейн танхимуудыг танилцуулж хэрхэн тайлбар хийх талаар сургалтыг явуулсан. Музейн боловсролын ажилтан Г.Уугантуяа боловсролын өрөөтэйгөө танилцуулан бүтээлч үр дүнтэй сургалтын зохион байгууллаа. Цаг зав гарган дэмжин ажилласан Монголын үндэсний музейн хамт олондоо талархал илэрхийлье.

Үндэсний муз

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 8
Говьсүмбэр аймгийн Боржигин өв музейн сан хөмрөгч Г.Баасансүрэн музейн ажилтнуудыг тайлбарт бэлтгэх, чадваржуулах дотоод сургалтыг явууллаа
2018 оны 09 сарын 12-нд Боржигин морин хуурыг өвлөн суралцагч хүүхдүүдийг Боржигин өв музейдээ цуглуулан уулзалт зохион байгууллаа.

Сэтгэгдэлгүй