2018 оны 12 сарын 08 00:14 минут.

2018 оны 09 сарын 12-нд Боржигин морин хуурыг өвлөн суралцагч хүүхдүүдийг Боржигин өв музейдээ цуглуулан уулзалт зохион байгууллаа.

Говьсүмбэр аймгийн 1, 2, 5 дугаар сургуулийн Боржигин морин хуурын дугуйланд суралцагч хүүхдүүдийг аймгийн музейдээ цуглуулан уулзалт ярилцлага хийлээ. Тус ярилцлагад Боржигин морин хуурыг цаашид өвлөн суралцахад хэргэцээ шаардлагатай байгаа зүйлс, тулгарч буй асуудлуудыг голчлон ярилцсан ба хүүхдүүдийг СББӨӨС-соёлын биет бус өвийн өвлөн суралцагчдад бүртгэн баримтжууллаа.
5 дугаар сургуулиас 14, 1 дүгээр сургуулиас 14, 2-р дугаар сургуулиас 6-н өвлөн суралцагч нар ирсэн.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 14
Монголын үндэсний музейд “Мэргэжил арга зүй”-н сургалтанд хамрагдлаа
2018 оны 09 сарын 12-ны өдөр зураглаач Х.Сэргэлэнбат Боржигин өв музей хамтран “Миний эх орон” гэрэл зургийн үзэсгэлэнг гаргалаа

Сэтгэгдэлгүй