2021 оны 01 сарын 25 03:03 минут.

Цахим сургалт

Монголын үндэсний музейгээс зохион байгуулж буй “Үзмэрийн гэрэл зураг” авах цахим сургалтанд байгууллагын 5 ажилтан хамрагдлаа.

Дагвасүндэл бурханы тайлбар
Угийн бичгийн сургалт

Сэтгэгдэлгүй