2021 оны 01 сарын 25 05:26 минут.

ТСҮХДЗ-ийг эрэглээ

2020 оны 06 дугаар сарын 11-12-ны өдөр Соёлын өвийн үндэсний төв, АЗДТГ,Сүмбэр сумын ЗДТГазар, Боржигин өв музей хамтран үл хөдлөх дурсгалт газар, дурсгалыг тоолох, солиболцол тогтоох, зураг авах талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч үл хөдлөх дурсгалын улсын тооллогод бэлтгэн 13 дурсгалт газрын 139 дурсгал дээр ажиллаа.
Хамтран ажиласан: Соёлын өвийг авран хамгаалах газрын дарга Г. Анхсанаа, Соёлын биет өвийг сэргээн засварлах газрын Сэргээн засварлагч, судлаач А.Мөнгөнцоож, Аймгийн НБХэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Сүхбаатар, Сүмбэр сумын Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Болорцэцэг нарт баярлалаа

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 210982
ТСҮХДЗ-ийг бүртгэн эргэж хяналт шалгалт хийлээ
Зүүн чойр хийдийн туурь тоолов

Сэтгэгдэлгүй