2019 оны 03 сарын 16 08:18 минут.

Соёлын өвийн боловсролд хамтын оролцоо сэдвээр Боржигин өв музей нь ГСА-н төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран санал солилцлоо

Соёлын өвийн боловсролд хамтын оролцоо сэдвийн хүрээнд Боржигин өв музейгээс Говьсүмбэр аймгийн аж ахуй нэгж, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад ( БОАЖГ, БСУГ, ХХҮГ, МХГ, БТСГ, ГБХЗХГ Дэлхийн зөн, Баянтал сумын орон нутгийн судлах танхим, Дуу Бүжгийн Боржигин Чуулга, Говьсүмбэр Номын Сан, 1 , 2, 5 дугаар сургууль, 2 дугаар цэцэрлэг ) Аймгийн Боржигин өв.музейн үйл ажиллагааг танилцуулж, соёл, соёлын биет өв биет бус өвийн талаарх мэдээллийг хүргэн байгууллагууд цаашдын үйл ажиллагаандаа өөрсдийн хамааралтай асуудалд анхаарал хандуулж удирдлага хамт олноороо дэмжин хамтарч ажиллах санал солилцлоо.
2018 оны 12 сарын 18

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 90
Хууль эрхзүйн орчинд Боржигинчуудын соёл оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бага хурал
Сан хөмрөгийн улсын тооллого Говьсүмбэр аймгийн Боржигин өв музей-д амжилттай болж өндөрлөлөө

Сэтгэгдэлгүй