2020 оны 03 сарын 09 02:09 минут.

Соёлын баримтат өв, хадгалалт хамгаалалт, бүртгэн баримтжуулалт, Үзүүллэг дэглэлт ба боловсролын ажил сэдэвт сургалт амжилттай зохион байгууллаа. Нийт 21 албан хаагч оролцлоо.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 156505
Байгууллагын 4 сарын өглөг авлагын мэдээ
2020оны 1 дүгээр сарын санхүүгийн сарын мэдээ

Сэтгэгдэлгүй