Нүүдэлчин монгол -2022 соёлын биет бус өвийн их наадамд гар урлалын үзэсгэлэнг Боржигин өв музейн Соёлын биет бус өвийн өвлөн уламжлагч нартай хамтран амжилттай зохион байгууллаа. Нийт оролцсон нийт өвлөн уламжлагч нартаа баярлалаа.museum.gs.gov.mn