2021 оны 01 сарын 25 03:57 минут.

Зүүн чойр хийдийн туурь тоолов


2020 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр зүүн чойр хийдийн хийдийн туурь тоолох ажлыг зохион байгууллаа. Хийдийн зүүн урд, зүүн хойд, баруун хойд талуудыг тоолоход 892 туурь байна. Үүнээс гэр 392, байшин 500 ширхэг туурь тооллоо.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 211054
ТСҮХДЗ-ийг эрэглээ
Дагвасүндэл бурханы тайлбар

Сэтгэгдэлгүй