2018 оны 12 сарын 05 09:22 минут.

Говьсүмбэр аймгийн Боржигин өв музейн сан хөмрөгч Г.Баасансүрэн музейн ажилтнуудыг тайлбарт бэлтгэх, чадваржуулах дотоод сургалтыг явууллаа

Боржигин өв музейн сан хөмрөгч Г.Баасансүрэн 2018 оны 09 сарын 11-нд музейн ажилтнуудад тайлбар хийх арга зүйн талаар дотоод сургалтыг музейн дөрвөн танхимд зохион байгууллаа. Хүндэтгэлийн танхим, Боржигин танхим, Угсаатны танхим, Байгалийн танхимуудад үзмэрийн ерөнхий тайлбарыг хийж, тайлбар хийх ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Аймгийн музейд 10 аад жил ажилласан арвин туршлагатай ахлах ажилтны үнэтэй зөвлөгөөнүүдэд талархал илэрхийлье.

  • Нийтлэлийг түгээх :
  • Үзсэн : 2
Шивээговь сумын орон нутаг судлах танхимыг мэргэжил арга зүйгээр ханган ажиллаа
Монголын үндэсний музейд “Мэргэжил арга зүй”-н сургалтанд хамрагдлаа

Сэтгэгдэлгүй