2018 оны 12 сарын 03 15:28 минут.

БОРЖИГИН ӨВ МУЗЕЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Говьсүмбэр аймгийн музей нь 1995 онд “Орон нутаг судлах танхим” нэртэй байгуулагдсан бөгөөд 2005 оны ИХТ-н А/125 тоот тогтоолоор  “Боржигин өв” музей болж  өргөжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
2011 онд орон нутгийн төсвөөр музей, нийтийн номын сангийн байр баригдан ашиглалтанд орж Түүх-угсаатан, Боржигин, Байгаль-ашигт малтмалын, Хүндэтгэлийн болон түр үзэсгэлэнгийн гэсэн 4 танхимаар иргэдэд үйлчилж байна. Манай байгууллага нийт 9 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Байгууллагын алсын хараа:

Боржигин судлалын төв музей болно

Эрхэм зорилго:

Соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, хойч үедээ уламжлан өвлүүлэх, судлан сурталчлах, музейн үзмэрийг нийтийн хүртээл болгох